Stanisława Nadstawek
Kalendarium

 

    - 24 grudnia 1923 r. - narodziny Stanisławy Nadstawek

       w Pępowie, rodzice: Franciszek i Agnieszka,

    - 26 grudnia 1923 r. - chrzest w pępowskim kościele,

    - ukończenie szkoły podstawowej  w Lesznie,

    - w 1936 r. - przeprowadzka na Polesie i nauka Stasi

      w Gimnazjum,

    - 1 września 1939 - wybuch II wojny światowej - najazd Niemiec na Polskę,

    - 17 września 1939 - najazd ZSRR na Polskę i początek sowieckiej okupacji,

    - aresztowanie przez NKWD ojca Stanisławy i osadzenie go

       w Ostaszkowie; deportacja rodziny,    
    - kwiecień 1940 - wywózka Stasi i matki do Kazachstanu,

    - czerwiec 1943 - wstąpienie Stanisławy do 1 Dywizji Piechoty im.Tadeusza Kościuszki,

    - luty 1944 - ukończenie szkoły w Riazaniu i uzyskanie stopnia chorążego - powrót do batalionu fizylierek (dowództwo),

    - sierpień 1944 - otrzymanie stopnia podporucznika,

    - 16 stycznia 1945 - śmierć w przededniu wyzwolenia Warszawy - podczas ostrzału Pragi. Pochowanie na Bródnie,

    - 1946 - pośmiertne odznaczenie Krzyżem Walecznych.

 


Tablica pamiątkowa na budynku policji  w Pępowie


 

Matka Stanisławy w dniu nadania imienia
Stanisławy Nadstawek Szkole Podstawowej w Pępowie.    
Tablica pamiątkowa w budynku pępowskiej szkoły

 

Pobierz wersję PowerPoint.

 

Powrót