Cyryl Ratajski

 

Cyryl Ratajski urodził się 3.03.1875r. w Zalesiu Wielkim k. Kobylina w rodzinie Wojciecha i Teofili z Filipowskich. Ochrzczony został  7.03.1875r. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jadwigi w Pępowie. Jego wychowaniem zajmowała się matka, która była ostoją rodziny. Egzamin dojrzałości zdał w gimnazjum Marii Magdaleny (1896) w Poznaniu, gdzie należał do Towarzystwa Tomasza Zana. W Berlinie ukończył studia prawnicze (1896-1900).

W 1908r. ożenił się ze Stanisławą May, córką Romana Maya, znanego chemika, założyciela fabryki nawozów fosforowych w Starołęce pod Poznaniem.

 

 

 


Rodzice: matka Teofila i ojciec Wojciech
oraz dziadek z linii matki Paweł Filipowski.

Działalność społeczno – polityczna cz. 1

         1910r. – założył Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid”,

         jako przedstawiciel Śląska wszedł do Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Demokratycznego,

         1913r. – utworzył Towarzystwo Krajoznawcze w Poznaniu

            (1914r. – sekcja Miłośników miasta Poznania, 1922r. – Towarzystwo Miłośników miasta Poznania),

         był wysłannikiem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w czasie powstania wielkopolskiego,

         w kwietniu 1922r. C. Ratajski został prezydentem miasta Poznania i pozostawał nim do 1934r. (z przerwą od XI 1924 do VI 1925 – objęcie teki ministra spraw wewnętrznych w rządzie Władysława Grabskiego),

         podczas jego prezydentury Poznań przekształcił się z pruskiego miasta garnizonowego w znaczący ośrodek gospodarczy kraju, znany za granicą. Wiele zawdzięczają C. Ratajskiemu również Międzynarodowe Targi Poznańskie,

         w 1929 r. w Poznaniu zorganizował Powszechną Wystawę Krajową – „Pewuka

 

 

Co Poznań zawdzięcza C. Ratajskiemu?

 

W kwietniu 1922 r. C. Ratajski został prezydentem miasta Poznania i pozostawał nim do 1934r. Podczas jego prezydentury,  przy dogodnej koniunkturze gospodarczej w Poznaniu pobudowano m.in. elektrownię, most Chrobrego, Ogród Botaniczny oraz przyłączono do miasta wsie: Główna, Komandoria, Rataje, Starołęka, Dębiec, Sołacz, Golęcin i in. Powstało też wiele monumentalnych gmachów – Collegium Anatomicum i Chemicum, szkoła handlowa przy Śniadeckich, hale targowe, wybudowano stadion, część szpitala na Szamarzewskiego, sierociniec i ośrodki zdrowia. Dzięki C. Ratajskiemu  Poznań miał spalarnię śmieci
i palmiarnię, jedną z największych w Europie.

W czasie jego prezydentury MTP (Międzynarodowe Targi Poznańskie) stały się ważnym elementem życia gospodarczego stolicy Wielkopolski,   ich powierzchnia wystawiennicza wielokrotnie wzrosła z niespełna 4 tys. w roku 1921 do 48 tys. w roku 1934.

 

Pomnik Cyryla Ratajskiego w Poznaniu.
Pewuka – Powszechna Wystawa Krajowa

 

Jednym z najważniejszych dokonań prezydenta Ratajskiego było zorganizowanie w Poznaniu w 1929 r. Powszechnej Wystawy Krajowej, słynnej „Pewuki”.
Jej otwarcie było przełomowym momentem w rozwoju Poznania jako polskiego centrum wystawienniczo - handlowego. Odwiedziło ją prawie 5 mln osób,
w tym 200 tys. z zagranicy. Do Poznania przybyło wówczas 900 dziennikarzy z 30 krajów, a owocem ich pobytu było około 20 tys. artykułów, jakie
w związku z Targami ukazały się w prasie światowej. Poznań stał się znanym miastem targowym. W 1930 r. prezydent Ratajski gościł członków kongresu Związku Targów Międzynarodowych, który przez dwa dni obradował w poznańskim Ratuszu.

Przygotowania do Powszechnej Wystawy Krajowej trwały od 1926 r. W ciągu dwóch lat, w pobliżu dworca kolejowego wybudowano w Poznaniu hale wystawowe, hotele i inne gmachy umożliwiające organizację wystawy, będącej przeglądem dorobku odrodzonego państwa polskiego we wszystkich dziedzinach życia. Pewuka była przedsięwzięciem gospodarczym liczącym się w skali europejskiej. Pokazała światu, że Polacy nie tylko odbudowali własne państwo, ale także przyczynili się do rozwoju wielu dziedzin przemysłu, rolnictwa, rzemiosła i kultury. Sukces Pewuki był tak wielki, że jej faktyczni twórcy – Cyryl Ratajski i Stanisław Wachowiak otrzymali od sanacyjnego rządu Wielką Wstęgę Orderu Polonia Restituta.

 

 

Karykatura Cyryla Ratajskiego zamieszczona w jednodniówce opublikowanej
z okazji zjazdu byłych uczniów Gimnazjum św. Marii Magdaleny, Poznań 1939r.

 

 

Działalność społeczno – polityczna cz. 2

 

         12.09.1939r. – C. Ratajski został zmuszony do przekazania miasta Niemcom,

         więziony w charakterze zakładnika, w maju 1940r. wysiedlony wraz z żoną do Generalnego Gubernatorstwa,

         w grudniu 1940r. podjął działalność konspiracyjną, posługiwał się najczęściej pseudonimem „Profesor” ( także „Wrzos”, „Wartski”). Mianowany przez            gen. Sikorskiego delegatem rządu emigracyjnego na kraj i wraz z gen. Grotem - Roweckim współtworzył podziemne państwo polskie. 

         Zmarł 19 października 1942r. Miał 67 lat. Pochowany został pod przybranym nazwiskiem jako prof. Celestyn Radwański na Powązkach, z dala od swego ukochanego miasta. W dwudziestą rocznicę śmierci, w 1962r., prochy Cyryla Ratajskiego  złożono na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu, na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.

 

 

 

Tablica pamiątkowa - Kobylin - Zalesie Wielkie 1997r.


Dar Cyryla Ratajskiego. Szczyt góry Ropiczki, na którym stanęło schronisko.

 

Pobierz wersję PowerPoint

 

Powrót