GEN. STANISŁAW ROSTWOROWSKI
Stanisław Rostworowski (1888 – 1944), doktor nauk przyrodniczych i filozofii, Legionista, w 1918r. zaślubił w Pępowie Zofię Mycielską spadkobierczynię pobliskich Gębic. W wojnie polsko – bolszewickiej był kwatermistrzem frontu litewsko – białoruskiego i szefem Oddziału Operacyjnego 3 Armii w bitwie warszawskiej. Pełnił funkcję szefa sztabu w III powstaniu śląskim. Uczestniczył w obronie Warszawy w 1939r. W 1943r. został mianowany generałem brygady AK. Krótko po wybuchu powstania warszawskiego został zamordowany przez gestapo w Krakowie.

 

 


Kalendarium

 

         19 XII 1888r. w Krakowie urodził się St. Rostworowski,

         1898 - 1905 nauka w Gimnazjum im. Sobieskiego w Krakowie,

         1906 - 1910 studia na uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii,

         1912 - 1913 studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,

         2 IX 1914r. S.R. zgłasza się do Legionów Piłsudskiego

          i rozpoczyna służbę wojskową w stopniu ułana - szeregowca,

         1914 - 1916 służba w legionach (w II brygadzie) i szybka kariera wojskowa (IX ‘14 - kapral, X ‘14 - plutonowy,
 XII ’14 - wachmistrz, XII ’15 - podpor.),

         1917r. - S. R. zostaje adiutantem Rady Regencyjnej,

         25 IX 1918r. S.R. żeni się z Zofią Mycielską - dziedziczką Gębic,

Po odzyskaniu niepodległości S. R. pozostaje w czynnej służbie w armii, obejmując stanowiska w różnych jednostkach wojskowych.

         1931r. - awansowany do stopnia pułkownika,

         1935r. - za zgodą władz wojskowych przechodzi w stan spoczynku,

S. R. z zawodowego oficera przemienia się w rolnika i działacza społecznego.

         1 IX 1939r. - wybucha II wojna świat,

S.R. zostaje dowódcą obrony przeciwlotniczej w Kaliszu, bierze udział
w obronie Warszawy, po jej kapitulacji przedostaje się na Zachód.

         XII 1939 - III 1942 - z ramienia emigracyjnego rządu polskiego

kieruje bazami łączności z krajem: bazą „Bolek” w Bukareszcie

w Rumunii (pod pseudonimem ”Prawdzic”), następnie bazą „Romek”

w Budapeszcie (Węgry), pod pseudonimem „Rola”,

         IV 1942r. - S.R. skierowany zostaje do służby w okupowanym kraju,

gdzie pełni ważne funkcje w podziemnej Armii Krajowej pod pseudonimem „Odra”,

         1943 – S.R. mianowany generałem brygady AK

         IV 1944r. - gen. ”Odra” zostaje dowódcą okręgu krakowskiego AK,

         11 VIII 1944r. - gen. „Odra“ zostaje aresztowany przez Gestapo
(jako p. Kowalski), torturowany, wdaje się w walkę z przesłuchującymi go gestapowcami, zakatowany na śmierć, do końca nie zdradza  kim jest naprawdę.

 

 

Uroczystość ślubna Zofii Mycielskiej i Stanisława Rostworowskiego
dn. 25 IX 1918r. w Gębicach pow. Gostyń.

 

 

Uroczystość ślubna – zdjęcie grupowe.

 

Kolorowa pocztówka, fot. L. Durczykiewicz Gębice 1. ćwierć XX wieku.

 

 

Stanisław Rostworowski (trzeci od prawej) asystent na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego
z pracownikami Zakładu Rolniczo - Doświadczalnego UJ w Mydlnikach k. Krakowa. Ok. 1913r.

 

 

Elżbieta Mycielska (1872 - 1931) z córką Zofią i zięciem Stanisławem Rostworowskim.

 

 

Zofia Rostworowska z pierworodnym synem Andrzejkiem.

 

Stanisław Rostworowski (5. od lewej) z kuzynami i mężami kuzynek służącymi w WP. Stoją od lewej: por. kaw. Henryk Rostworowski, por. art. Stefan Rostworowski, głębiej por. Józef Krzyżanowski,   mjr kaw. Aleksander Rostworowski, płk dypl. Stanisław Rostworowski, kpt. sap. Andrzej Rostworowski, por. kaw. Jerzy Szczaniecki, por. kaw. Jerzy Rostworowski.

 


Płk. Stanisław Rostworowski - Gębice lata 30. XX wieku. Konie Faraon i Fujarka.

 

Pobierz wersję PowerPoint

 

Powrót