GEN. JAN NEPOMUCEN UMIŃSKI

 

Życiorys gen. Jana Nepomucena Umińskiego

 

Jan Nepomucen Umiński, generał wojsk polskich, ziemianin, urodził się 9.02.1778 r. w Czeluścinie (powiat gostyński) jako syn Hilarego, starosty bielskiego, i Franciszki z Ryszewskich. Jego ojciec był właścicielem rozległych ziem – Smolic ze Zdziętawami, Czeluścina i później dokupionych Bartoszewic i Kuźnicy. Po krótkim pobycie w Warszawie w 1791 r.  J.N. Umiński jeszcze za życia ojca został oddany do konwiktu we Wschowie, skąd w 1792 roku przeniósł się do Poznania w celu dalszej nauki. W 1794 r brał udział w powstaniu kościuszkowskim, walcząc w korpusie generała J.H. Dąbrowskiego w czasie jego wyprawy do Wielkopolski, za co Prusacy wytoczyli mu proces i przejściowo jego dobra wzięli pod sekwestr (zastaw). Gdy w 1806 r. Napoleon przybył do Poznania, Umiński utworzył szwadron gwardii honorowej i towarzyszył cesarzowi przy wszystkich jego wycieczkach w okolicę. Następnie w 1807 r. walczył jako szef szwadronu na Pomorzu, pod dowództwem gen. Dąbrowskiego. Ranny pod Gdańskiem, dostał się do niewoli pruskiej. Skazany na karę śmierci przez pruski sąd wojenny, uwolniony został dzięki interwencji Napoleona. Pozostał w armii Księstwa Warszawskiego; po roku 1807 wstąpił jako major do kawalerii, a w 1809 r. awansowany został na pułkownika. Zorganizował 10 pułk huzarów, na którego czele odznaczył się w walkach przeciw Austrii. W kampanii 1812 r. dowodził brygadą huzarów, na którą składały się trzy pułki: jego własny, najbitniejszy lecz i najswawolniejszy w całej armii, wirtemberski i pruski (trupiogłówki). W 1813 r., po odwrocie spod Moskwy, dowodził w stopniu generała brygady strażą przednią korpusu księcia Józefa Poniatowskiego. W bitwie pod Lipskiem dostał się do niewoli pruskiej.


         W 1815 r. przez krótki okres był w armii Królestwa Polskiego, dowodząc brygadą strzelców konnych, po czym uwolnił się ze
służby i osiadł w swym majątku Smolice w Wielkim Księstwie Poznańskim. Od 1820 r. brał czynny udział w pracach tajnych organizacji na terenie Księstwa. Należał do Związku Kosynierów, a następnie był współzałożycielem Towarzystwa Patriotycznego, obejmującego cały obszar dawnej Polski. Aresztowany za tę działalność w 1826 r., skazany został na 6 lat twierdzy.

         Po wybuchu powstania listopadowego w 1830 r. uciekł w przebraniu z twierdzy głogowskiej i przedostał się do Warszawy, gdzie stanął 20.02.1831 r. i walczył jako prosty żołnierz pod Stoczkiem. Później w czasie powstania pełnił funkcje kierownicze w armii, m.in. dowodził jazdą, następnie samodzielnym korpusem.

         25.02.1831 r. spotykamy gen. Umińskiego (już jako dowódcę) w bitwie pod Białołęką
i Grochowem. Grupa jego zajmowała środek pozycji lewego skrzydła i wstrzymała bohatersko napór wojsk rosyjskich. Gdy zaś główna bitwa skoncentrowała się koło Olszynki, zbliżył się Umiński około 4. po południu z całą swą grupą i odwrócił flankowym (z boku)  ruchem na atak rosyjski – grożące naszemu lewemu skrzydłu niebezpieczeństwo. Widocznie przytomność umysłu, jaką wykazał się podczas tej bitwy, zwróciła uwagę głównego dowództwa na Umińskiego, gdyż w ciągu marca otrzymuje odrębny korpus, na który składają się 2 brygady kawalerii i bateria lekkokonna z 8 dział.

 

Podczas wyprawy na gwardie stojące pod Ostrołęką gen. Umiński osłaniał Warszawę, następnie brał udział w jej obronie. Związany z kaliszanami, pod koniec powstania przeciwstawiał się kapitulanckiej postawie generalicji. 23.09.1831 r. mianowany został przez sejm wodzem naczelnym, po kilku godzinach został jednak odwołany. Za udział w powstaniu listopadowym gen. Umiński zapłacił wysoką cenę: władze pruskie skonfiskowały jego majątek, on sam został skazany zaocznie przez Prusaków na śmierć i powieszony in effigie (wykonać wyrok na wizerunku zbiegłego lub zmarłego przestępcy). Po upadku powstania nie wrócił już do Wielkopolski, przebywał na emigracji we Francji i Anglii. Związany był z obozem A. Czartoryskiego. Opublikował szereg prac dotyczących powstania. Po ogłoszeniu amnestii w 1840 r. gen. Umiński przeniósł się do Brukseli i zabiegał o prawo powrotu do kraju. Po długich staraniach władze pruskie zgodziły się – po odbyciu przez Umińskiego  reszty kary twierdzy w Minden w latach 1846-47 –  na jego zamieszkanie w granicach Prus, jednak poza obrębem Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Osiadł wtedy w Wiesbadenie, gdzie zmarł w 1851 roku.

 

 

Galeria

 

  

 

  

 

Pobierz wersję PowerPoint

 

Powrót